هر روز!
هر روز!

تست روان شناسی هیجانات و عاطفه : تست روان شناسی

تست روان شناسی هیجانات و عاطفه : تست روان شناسی

تست روان شناسی هیجانات و عاطفه
: تست روان شناسی هیجانات و عاطفه
: تست روان شناسی هیجانات و عاطفه
 
به گزارش : اگر می خواهید ببینید که چقدر انسان عاطفی هستید به این پرسشنامه پاسخ دهید. عاطفه و احساس جزء مهم زندگی همه ی ماست. ما انسان ها یک بعد خیلی مهم در زندگی مان داریم و آن عواطف مان است. اما اگر همین عواطف که زندگی را زیبا می کند ، بیش از حد باشد ، به ما و اطرافیانمان لطمه وارد خواهد شد. بهتر است سعی کنیم که هیچ چیز را از حد نگذرانیم و حتی در عاطفی بودن هم منطقی باشیم. پرسشنامه ی فوق تا حدی می تواند روحیه ی شما را در این زمینه ارزیابی کند.البته نه به صورت صد در صد.
خواهشمنداست به سئوالات زیر با دقت پاسخ دهید و سپس نتیجه را مشاهده کنید.(فقط یک گزینه انتخاب گردد.)
1- آیا ماهی یا پرنده در خانه دارید؟ یا اگر امکانش را داشتید این حیوانات را در خانه نگه می داشتید؟ بلی خیر نمی دانم
2- آیا از تماشای نمایشهای بدون کلام (پانتومیم )، لذت می برید؟ بلی خیر نمی دانم
3- آیا تا بحال با همسایه هایتان ، جر و بحث کرده اید؟ بلی خیر نمی دانم
4- آیا اگر بشنوید دو نفر به هم بد و بیراه می گویند خجالت می کشید؟ بلی خیر نمی دانم
5- آیا از مصاحبت و مجالست با بچه ها، لذت می برید؟ بلی خیر نمی دانم
6- آیا از دعوای دیگران با هم بدتان می آید؟ بلی خیر نمی دانم
7- آیا به عنوان یک بزرگسال ، گریه کرده اید؟ بلی خیر نمی دانم
8- آیا افراد خاصی در اطرافتان هستند که به شدت انها را دوست داشته باشید؟ بلی خیر نمی دانم
9- آیا از مشاهده موفقیت دیگران ، غبطه می خورید و به آنها حسادت می ورزید؟ بلی خیر نمی دانم
10- آیا در حین تماشای مسابقات فوتبال به وجد می آیید و هیجان زده می شوید؟ بلی خیر نمی دانم
11- آیا افراد خانواده خود را می بوسید و به آنها ابراز علاقه می کنید؟ بلی خیر نمی دانم
12- آیا در فروشگاه ها، با غریبه ها هم صحبت می شوید؟ بلی خیر نمی دانم
13- آیا به سرعت خونسردی و خویشتن داری تان را از دست می دهید؟ بلی خیر نمی دانم
14- آیا به سرعت خجالت زده ، سراسیمه و دستپاچه می شوید؟ بلی خیر نمی دانم
15- آیا تا به حال تصادف رانندگی داشته اید که منجر به خشم و عصبانیت شما شده باشد؟ بلی خیر نمی دانم
شما با جمع بندی امتیاز، می توانید نتیجه مربوط به خود را مشاهده نمایید. گزینه ی بلی 2 امتیاز گزینه ی خیر 0 امتیاز گزینه ی نمی دانم 1 امتیاز
نتیجه بین 26 تا 30 امتیاز: به شدت عاطفی و احساساتی هستید. بین 18 تا 21 امتیاز: تا حدی عاطفی و احساساتی هستید. بین 22 تا 25 امتیاز: خیلی عاطفی و احساساتی هستید. بین 13 تا 17 امتیاز: متعادل بین 9 تا 12 امتیاز: تا حدی بی احساس و سرد هستید. بین 5 تا 8 امتیاز: خیلی بی احساس و سرد هستید. بین 0 تا 4 امتیاز: به شدت بی احساس و سرد محسوب می شوید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید