هر روز!
هر روز!

اشک,گریه و سلامت جسم اشک,گریه و سلامت جسم :

اشک,گریه و سلامت جسم 
 اشک,گریه و سلامت جسم :

اشک,گریه و سلامت جسم
اشک,گریه و سلامت جسم : اشک,گریه و سلامت جسم
: اشک,گریه و سلامت جسم

: به گزارش : گریه نه تنها برای روح و روان بلکه جسم انسان هم مفید است و مهار اشک ها و جلوگیری از خروج آنها از بدن مضر خطرناک محسوب می شود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید