هر روز!
هر روز!

جرم گیری دندان با یک محلول خانگی! : جرم گیری

جرم گیری دندان با یک محلول خانگی! : جرم گیری

جرم گیری دندان با یک محلول خانگی!
: جرم گیری دندان با یک محلول خانگی!
پلاک و جرم دندان و همچنین خونریزی لثه ها اتفاقی رایج است که به دلیل عدم مراقبت کافی از دهان و دندان به وجود می آید. درمان آن اما جز صرف هزینه های گزاف پزشکی در خانه نیز می تواند انجام شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید