مکان یار
مکان یار

سنگ بلاش آدرس: ایران - کرمانشاه - بیستون محوطه تاریخی بیستون

سنگ بلاش آدرس: ایران - کرمانشاه - بیستون محوطه تاریخی بیستون

سنگ بلاش
آدرس: ایران - کرمانشاه - بیستون محوطه تاریخی بیستون

سنگ بلاش مربوط به دوره اشکانیان است و در بیستون، محوطه تاریخی، فرهنگی بیستون واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۸۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید