مطالب جالب!
مطالب جالب!

غیر فعال کردن کنترل حساب کاربر اما برای یک

غیر فعال کردن کنترل حساب کاربر 
 اما برای یک

غیر فعال کردن کنترل حساب کاربر
اما برای یک کاربر حرفه ای نمایش یافتن مداوم این پیام آزار دهنده است. تصور کنید برای نصب پیام می دهد ,برای تنظیمات پیام می دهد, برای دسترسی دوباره پیام می دهد, این واقعا گاهی اوقات عذاب آور است. بعضی از کاربران با غیر فعال کردن UAC خیال خود را راحت می کنند.
شما می توایند آن را از محیط گرافیکی ویندوز (GUI) نیز غیر فعال کنید. به کنترل پنل بروید و بر روی User Accounts کلیک نمایید. سپس در پنجره اصلی Change User Account Control settings را انتخاب کنید.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید