مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: آئین سنتی پنجاه بدر خبرگزاری فارس: مراسم "

عکس: آئین سنتی پنجاه بدر 
 خبرگزاری فارس: مراسم "

عکس: آئین سنتی پنجاه بدر
خبرگزاری فارس: مراسم " پنجاه بدر" نوعی سپاسگزاری و درخواست مردم از خداوند برای نزول باران است که طی مراسمی خاص برگزار می‌شود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید