هر روز!
هر روز!

حکم شرعی خرید و فروش اسکناس حضرت آیت الله العظمی

حکم شرعی خرید و فروش اسکناس حضرت آیت الله العظمی

حکم شرعی خرید و فروش اسکناس
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره خرید و فروش اسکناس به مبلغی بیشترپاسخ گفته است.
حکم شرعی خرید و فروش اسکناس : حکم شرعی خرید و فروش اسکناس
: حکم شرعی خرید و فروش اسکناس
به گزارش : متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: سؤال:خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟ ج. در صورتی که معامله ی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت های مخصوص بوده و یا نرخ آن ها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید