هر روز!
هر روز!

مهم‏ترین پیام بعثت مهم‏ترین پیام بعثت : مهم‏ترین پیام بعثت

مهم‏ترین پیام بعثت مهم‏ترین پیام بعثت : مهم‏ترین پیام بعثت

مهم‏ترین پیام بعثت
مهم‏ترین پیام بعثت : مهم‏ترین پیام بعثت : مهم‏ترین پیام بعثت، یکتا پرستی و تزکیه نفس است. بعثت، وحی را واسطه زمین و آسمان قرار داد و انسان‏ها را ازسرگردانی در وادی ظلمت و تحیر وارهاند. بر همین اساس است که حضرت امام خمینی رحمه‏الله می‏فرمایند:«انگیزه بعثت، نزول وحی… و نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند و نفوس مصّفا بشوند، از این ظلماتی که درآن‏ها موجود استتا این‏که بعد از این‏که مصّفا شدند، ارواح و اذهان آن‏ها قابل این بشود که کتاب و حکمت را بفهمند. انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیان‏ها نجات دهد ما تزکیه کنیم خودمان را، نفوس خودمان را مصّفا کنیم… گر این توفیق برای همگان حاصل شد،دنیا یک نوری می‏شود نظیر نور قرآن و جلوه نور حق .
: مهم‏ترین پیام بعثت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید