هر روز!
هر روز!

خوش شانس ترین سگ جهان + عکس : خوش شانس

خوش شانس ترین سگ جهان + عکس : خوش شانس

خوش شانس ترین سگ جهان + عکس
: خوش شانس ترین سگ جهان + عکس
: سگی که لقب خوش شانس ترین سگ جهان را گرفت.
 
به گزارش : به گزارش تالاب او یک کمد لباس از یکی از بهترین طراح های مد لباس بریتانیا در اختیار دارد. غذایش همیشه مخصوص خود او پخته و آماده میشود و از همه مهمتر صاحبی دارد که او را از جانش هم بیشتر دوست می دارد. خدا شانس بده
 

خوش شانس ترین سگ جهان ماله این خانم دلپذیر است

این خانم دلپذیر و خوش شانس ترین سگ جهان 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید