هر روز!
هر روز!

جرم گیری کار درستی است یا نه : جرم گیری

جرم گیری کار درستی است یا نه : جرم گیری

جرم گیری کار درستی است یا نه
: جرم گیری کار درستی است یا نه
 این پلاک ها نه تنها موجب پوسیدگی دندان می شوند، بلکه فعالیت میکروب های موجود در آنها باعث آسیب به لثه و ایجاد التهاب در این بافت نیز خواهد شد. عدم رعایت بهداشت دهان و دندان موجب می شود به تدریج بر ضخامت جرم ها افزوده شود.
به گزارش : عمل جرم گیری تعداد این میکروب ها در دهان را به مراتب کاهش داده و به سلامت دندان ها و لثه کمک می کند. بنابراین اطمینان داشته باشید که جرم گیری نه تنها آسیبی به دندان های شما وارد نمی کند بلکه از پوسیدگی آنها نیز پیشگیری می نماید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید