مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: قرآن دست نویس بسیار نادر صراط: قرآن دست‌نویس

عکس: قرآن دست نویس بسیار نادر 
 صراط: قرآن دست‌نویس

عکس: قرآن دست نویس بسیار نادر
صراط: قرآن دست‌نویس ارزشمندی که توسط آیت‌الله العظمی سید غنی نقی الرضوی زیدپور هندی در سده 11 قمری کتابت شده است، توسط یکی از نوادگان ایشان به کتابخانه حضرت رضا علیه‌السلام اهدا شد.

این قرآن که به خط نَسخ جلی بر روی کاغذ نخودی آهارمهره کتابت شده، دارای جدول‌کشی اوراق به تحریر مشکی، شنگرف و سرنج است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید