مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: نقشه‌ای متفاوت و بسیار خلاقانه تاپ ناپ: نقشه

عکس: نقشه‌ای متفاوت و بسیار خلاقانه 
 تاپ ناپ: نقشه

عکس: نقشه‌ای متفاوت و بسیار خلاقانه
تاپ ناپ: نقشه ها همیشه از شلوغی رنج میبرند. مخصوصا وقتی قرار باشد نام شهر های مهم کشور ها نیز بر روی نقشه درج شود. هنرمند تایپوگراف نانسی مک کاب (Nancy McCabe) از شیکاگو با استفاده از هنر خود و با استفاده از نام شهر ها ، نقشه جهان را ترسیم کرده است و این مشکل را حل نموده.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید