مسیر سبز
مسیر سبز

چند فقره از تخلفات مهدی هاشمی اعلام شد کیهان:

چند فقره از تخلفات مهدی هاشمی اعلام شد
کیهان: تخلفات مهدي هاشمي شامل كدام موارد مي شود؟ هر چند پاسخ اين سؤال پس از محاكمه نامبرده معلوم خواهد شد اما پيش از اين يكي از همكاران وي به گوشه اي از اين تخلفات اشاره كرده است.

حمزه كرمي از چهره هاي نزديك به كارگزاران كه سابقه مدير كلي سياسي دفتر رياست جمهوري در دوره سازندگي را نيز برعهده دارد، از همكاران مهدي هاشمي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بوده و از جمله با سايت جمهوريت نيز كه توسط مهدي هاشمي راه اندازي شده، همكاري مي كرد.

كرمي شهريور ماه سال 1388 به هنگام محاكمه خود، بخشي از رفتارهاي آميخته به خيانت مهدي هاشمي را بازگو كرد. وي با اشاره به اينكه مهدي هاشمي دو ميليارد تومان را از بودجه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت خرج تبليغات انتخاباتي سال 84 كرد، گفت: در تاريخ 29 خرداد 88 در راستاي اغتشاشات اخير انتخابات رياست جمهوري و به دليل فعاليت در سايت جمهوريت دستگير شدم.

 اينجانب مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و مدير اصلي سايت جمهوريت آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني بود و ريشه تخلفات و مشكلات ما به انتخابات نهم رياست جمهوري برمي گردد.

كرمي با اشاره به اينكه مهدي هاشمي سال 82 به عنوان مدير عامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت وي را به عنوان مدير فرهنگ سازي منصوب كرده بود، مي گويد: در آنجا شركت هاي تبليغاتي زيادي كه دوستان آقاي مهدي هاشمي بودند طرف قرارداد مي شدند و آماده بودند تا در جهت سندسازي براي استفاده از بيت المال در انتخابات فعاليت كنند.

در نتيجه به دستور آقاي مهدي هاشمي شركت هاي ذكر شده با فاكتورهاي جعلي و سندسازي موظف شده بودند براي تبليغات انتخابات رياست جمهوري كار كنند. به عنوان مثال، شركت نشر ذره [وابسته به پسر معاديخواه] 500 ميليون تومان پوستر مربوط به آقاي هاشمي را چاپ كرد اما پولش را از سازمان بهينه سازي گرفت، به اين صورت كه آقاي مهدي هاشمي با توافق نشر ذره فاكتوري صوري صادر كرد.

 مبني بر چاپ 200 هزار نسخه از كتاب پنج جلدي كودك يعني يك ميليون جلد كتاب و اين فاكتور صوري به عنوان سند اصلي تلقي شد و پولش را از سازمان بهينه سازي پرداخت كردم و در اختيار نشر ذره قرار گرفت. در حالي كه فقط تعداد 25 هزار از اين كتاب چاپ شد. برخي از شركت هاي ديگر بودند كه تحت عنوان آنها پول پرداخت شده بود اما اين شركت ها اصلاً ثبت نشده بودند و وجود خارجي نداشتند.

حمزه كرمي همچنين فاش كرد: «مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود، يعني اعتقاد داشت به اينكه پول هايي كه از اين شركت ها اخذ مي شود، بايد به صرافي برود و در آنجا تبديل به دلار و سپس تبديل به ريال شود. يا يك سري وقت ها خودش براي كارهاي تبليغاتي دلار مي داد و مي گفت ببريد به ريال تبديل كنيد و سپس تبديل به دلار و دوباره تبديل به ريال كنيد.

وقتي حكمت اين كار را از او مي پرسيديم، مي گفت با اين كار دستگاه هاي مذكور نمي توانند به سادگي به منشأ پول ها دست پيدا كنند.» وي افزود: «به هر حال فشار مهدي هاشمي به زيرمجموعه و همين طور اينجانب و پرسنل واحد فرهنگسازي و همين طور شركت هاي تحت پوشش باعث شد كه متأسفانه از اين سازمان با فشار وي پول برداشته و براي تبليغات انتخاباتي پدرش هزينه شود. هر چند وي 320 ميليون تومان هم براي كساني كه اين كار را مي كردند، حق الزحمه در نظر گرفته بود.»

وي سپس درباره انتخابات رياست جمهوري دهم (سال 88) گفت: ابتدا آقاي مهدي هاشمي با من صحبت كرد تا يك كار رسانه اي قوي را براي انتخابات راه اندازي كنيم. چند روز بعد با آقاي دكتر جاسبي جلسه داشتيم. ما هم سايت جمهوريت را به عنوان سايت طرفداران هاشمي و با مديريت ارشد آقاي مهدي هاشمي و سردبيري آقاي محمدرضا نوربخش و سردبير شيفت صبح آقاي ايرج جمشيدي و سردبيري شيفت عصر آقاي مسعود باستاني و پيمان مقدس و با همكاري تعدادي از نويسندگان و خبرنگاران تشكيل داديم.

چند روز بعد آقاي جاسبي اعلام كرد من از نظرم منصرف شدم و دستور تعطيلي سايت را صادر كرد، اما آقاي مهدي هاشمي گفت كه سايت بايد ادامه كار دهد و با آن مخالفت كرد.

كرمي مي گويد: به دستور آقاي مهدي هاشمي مجبور شديم سايت جمهوريت را ابتدا در مكان دانشگاه واقع در خيابان بني هاشم سپس در روزنامه فرهيختگان مربوط به دانشگاه آزاد و با پول، هزينه و پرسنل دانشگاه اداره كنيم.

 سايت جمهوريت ابتدا مقرر بود يك سايتي باشد كه از كانديداي مورد نظر حمايت كند و يك نقد نرمي را به دولت داشته باشد، اما متأسفانه با فشارهاي آقاي مهدي هاشمي و اطرافيان وي، سايت مذكور يك سايت ساختارشكن، تندرو و سايتي شد كه نهادهاي رسمي نظام را مانند شوراي محترم نگهبان، وزارت كشور، سپاه، بسيج و صدا و سيما تضعيف مي كرد.

 سايت جمهوريت به نقل اخبار غيرواقعي از ستاد موسوي مبني بر وجود تقلب در انتخابات و تشويش افكار عمومي مي پرداخت. سايت جمهوريت برخلاف مواضع رسمي نظام و واقعيت، دائماً شبهه تقلب در انتخابات را تبليغ و همچنين افزايش صندوق هاي سيار و موارد مشابه را به عنوان احتمال تقلب در انتخابات ذكر مي كرد و التهاب را افزايش مي داد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید