مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: کوچه پس کوچه های پایین شهر خبرگزاری مهر:

عکس: کوچه پس کوچه های پایین شهر 
 خبرگزاری مهر:

عکس: کوچه پس کوچه های پایین شهر
خبرگزاری مهر:  محله های پایین شهر و مردمانش ویژگی های خاص خودشان را دارند. انگار صبرشان بیشتر از دیگران است و توقعشان کمتر. در یک کلام در کلبه هایشان نور اگر نیست صفا هست.

کاش مسئولان جدا از بحثهای شعاری خدمت به این مردم محروم را بیش از پیش مد نظر داشته باشند.

پایین شهر در هر شهری پایین شهر است فرقی نمیکند کدام شهر تمام پایین شهر ها مانند هم هستند با همان مردم و همان صفا و صمیمیت.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید