هر روز!
هر روز!

نخل هایی که با ما دویده اند نخل گردانی

نخل هایی که با ما دویده اند 
 
 نخل گردانی

نخل هایی که با ما دویده اند

نخل گردانی شاید مشهور ترین آیین محرمی ایران باشد که در شهرهای مرکزی کشور انجام می شود. مراسمی که در آن صدها مسلمان شیعه یا حسین گویان نخل چوبی عظیمی را حرکت می دهند و آن را همراه با دسته های عزاداری در خیابان ها می گردانند.
درباره فلسفه این مراسم تعبیر و تفسیرهای زیادی وجود دارد که محمدحسن ملک‌ثابت، مردم شناس، آن ها را این طور توضیح می دهد: «مراسم عز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید