مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: نفس سیستان و بلوچستان گرفت فرارو: مردم سیستان

عکس: نفس سیستان و بلوچستان گرفت 
 فرارو: مردم سیستان

عکس: نفس سیستان و بلوچستان گرفت
فرارو: مردم سیستان و بلوچستان با وضع اسف بار و سختی زندگی می کنند و حرکت شن های روان در روزهای اخیر فقط در بیرون از منازل نیست بلکه با ورود به داخل منازل حتی نفس کشیدن را برای مردم سخت کرده است.

تاخت و تاز طوفان گرد و خاک که در روزهای گذشته در سیستان شدت گرفته، زندگی و کسب و کار مردم منطقه را مختل کرده و ادارات را برای چندمین روز متوالی به تعطیلی کشاند؛ کانون ریزگردها در تالاب هامون حد فاصل هامون پوزک و صابوری است و گفته می شود بخش عمده حرکت ریزگردها و کانون اصلی بحران در کشور افغانستان است.

وجود این ریزگردها سبب بروز انواع بیماری های ریوی، تنفسی، چشمی، گوش و غیره شده است. عکس های مهین محمدزاده عکاس مهر از توفان شن را در زیر می بینید.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید