هر روز!
هر روز!

سال سال دشواری برای نظام سلامت معاون سازمان نظام

سال سال دشواری برای نظام سلامت 
 معاون سازمان نظام

سال سال دشواری برای نظام سلامت
معاون سازمان نظام پزشکی:سال آینده اعتبار کافی نباشد،پرداخت از جیب مردم بیشتر می شود .

امسال سال سختی برای نظام سلامت بود و بخش دولتی و خصوصی هر دو آسیب شدیدی دیدند.
پیش بینی ها برای سال هم نشان می دهد که سال بعد به دلیل بودجه کم و نوسانات نرخ ارز این بخش با مشکلات عدیده ای مواجه باشد.در همین زمینه خبرانلاین با علیرضا زالی معاون سازمان نظام پزشکی گفت و گویی را انجام داده با ما همراه باشید.

گفته می شود که سال آینده برای نظام سلامت سال سختی خواهد بود.به نظر شما هم آیا چنین است؟
اصولا سال آینده به دلایل مختلف مانند تغییرات و نوسانات نرخ ارز، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها،بالارفتن خدمات متداول بین المللی،گران شدن تجهیزات فن آوری،تغییر در مولفه های حاکم بر واحدهای پزشکی و رشد فزاینده تورم آثار بیشتری بر نظام سلامت خواهد گذاشت.بنابراین پیش بینی می شود سال آینده برای نظام سلامت سخت باشد.البته امسال هم نظام سلامت سال سختی را گذراند و اعتبارات پایدار و مکفی در اختیار نداشت.عدم حمایت از نظام سلامت باعث شد تا در سال با کاستی هایی در بخش سلامت دولتی و غیر دولتی مواجه باشیم.
متاسفانه حجم مطالبات نظام سلامت در بخش دولتی معوق است . دستگاههای دولتی و غیر دولتی با کمبود اعتبارات مالی مواجه هستند.البته بخش غیر دولتی و خصوصی آسیب بیشتری دید و چون سازوکار مناسبی برای تامین کاستی ها نبود آسیب دید.
از سال بخش بیشتر هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می شود.اگر سال آینده اعتبارات کافی و واقعی نباشد،بر روی نظام تعرفه گذاری تاثیر می گذارد و باعث نارضایتی جامعه پزشکی می شود و پرداخت از جیب مردم افزایش می یابد
تصور می کنید برای اینکه بخش سلامت با مشکلات کمتری در سال مواجه باشد چه باید کرد؟
باید در نظام سلامت بخش دولتی و غیر دولتی،در برابر نوسانات نرخ ارز تمهیداتی اندیشیده شود.در حال حاضر مراکز خصوصی با بحران اقتصادی مواجه هستند و در صورت بیرون نرفتن از این وضعیت امکان ورشکستگی آنها وجود دارد.
اما گفته می شود که امکان دارد بودجه سال آینده بخش سلامت انقباضی باشد.در اینصورت شرایط سخت تر خواهد بود؟
متاسفانه بودجه امسال هم انقباضی و اعتبارات نفی بود.چیزی به پایان سال نمانده اما حدود 30 تا 40 درصد بودجه سلامت امسال هنوز پرداخت نشده است.نظام سلامت در شش ماهه دوم سال به دلیل تورم و نوسانات نرخ ارز با مشکلات بیشماری مواجه بود.همچنین درآمد بخش سلامت از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشد.بنابراین بودجه انقباضی برای سال بعد شرایط را سختتر خواهد کرد و این سناریو تلخ و نگران کننده است.
پیش بینی ها برای سال هم نشان می دهد که سال بعد به دلیل بودجه کم و نوسانات نرخ ارز این بخش با مشکلات عدیده ای مواجه باشد.در همین زمینه خبرانلاین با علیرضا زالی معاون سازمان نظام پزشکی گفت و گویی را انجام داده با ما همراه باشید
گفته می شود امسال تعرفه های بخش پزشکی اسفند اعلام می شود تا بخش سلامت در سال مشکلات کمتری داشته باشد.آیا این موضوع نمی تواند به وضعیت بخش سلامت کمک کند؟
باید در تعیین تعرفه ها نگاه واقعی به قیمتهای تعیین شده باشد،یعنی رشد تعرفه ها در بخش دولتی و خصوصی با واقعیتها منطبق باشد.در اینصورت بخشی از مشکلات را حل می کند چون همانطور که اطلاع دارید از سال بخش بیشتر هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می شود.اگر سال آینده اعتبارات کافی و واقعی نباشد،بر روی نظام تعرفه گذاری تاثیر می گذارد و باعث نارضایتی جامعه پزشکی می شود و پرداخت از جیب مردم افزایش می یابد.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید