هر روز!
هر روز!

بهم زدن نامزدی بهم زدن نامزدی : بهم زدن نامزدی

بهم زدن نامزدی بهم زدن نامزدی : بهم زدن نامزدی

بهم زدن نامزدی
بهم زدن نامزدی : بهم زدن نامزدی
: بهم زدن نامزدی
: بهم زدن نامزدی فلسفه وجودی دوران نامزدی، ایجاد فرصتی مناسب جهت آشنایی با اخلاقیات، روحیات و ویژگی های شخصی و شخصیتی دختر و پسر با یکدیگر می باشد. در واقع در این دوران افراد سعی می کنند نسبت به یکدیگر و نقاط قوت و ضعفشان شناخت حاصل کرده و این آگاهی را اساسی جهت ایجاد تفاهم و موفقیت در زندگی مشترک آینده شان قرار دهند.
به گزارش : غیرممکن نیست که طرفین پس از مدتی که از دوران نامزدی شان گذشت متوجه عدم سنخیتشان با یکدیگر شده و در دوراهی وحشتناکی بین ماندن و ادامه دادن یا ترک کردن و رها شدن قرار گیرند.
معمولا افراد وقتی در چنین موقعیتی قرار می گیرند دچار برخی اشتباهات می شوند: – عدم توجه به یافته ها: برخی نسبت به یافته ها و شناختشان نسبت به فرد مقابل دچار تردید شده و خود را با این گمان که ممکن است اشتباه کرده باشند و فرد مقابل ایرادی ندارد، گول می زنند. در واقع این گروه با این افکار سعی در انحراف افکار و به اشتباه انداختن خود دارند.
– حل شدن تفاوت ها پس از ازدواج: گروهی از جوانان وقتی به تمایز فاحش خود و فرد مقابل پی می برند، به این فکر میکنند که ازدواج به دلیل نیروی جادویی خود (عشق) خود به خود همه مشکلات و تمایزها را حل می کند. در حالیکه یقینا عشق قبل از وصال بیشتر و قوی تر از عشق بعد از وصال است.
– تصمیم بر تغییر فرد مقابل: برخی دیگر چون از سویی فرد مقابل را با ملاک های خود هم سنخ نمی بینند و از سوی دیگر جرات بر هم زدن نامزدی شان را ندارند تصمیم می گیرند، فرد مقابل ر همانگونه که دوست دارند بسازند و تغییر دهند. غافل از آنکه افراد در این سن و سال تغییر ناپذیرند.
– و …
معمولا افراد به دلیل وابستگی های عاطفی و شرایط اجتماعی نمی دانند که چه کاری باید انجام دهند و در نهایت نمی توانند درست تصمیم بگیرند. به همین دلیل به برخی نکات در این دوران لازم است:
– سعی کنید واقع بین باشید.
– خانواده را در جریان شرایط موجود قرار داده و مدتی از آنها جهت فکر کردن و به نتیجه رسیدن فرصت بخواهید.
– حتما مشکلات و شرایط موجود را با یک مشاور متخصص در میان گذاشته و از راهنمایی های وی بهره بگیرید.
– به تنها چیزی که فکر می کنید و باید برایتان ارزش داشته باشد زندگی آینده تان باشد نه حرف و حدیث اطرافیان و آشنایان یا مشکلات پیش رو.
معمولا افراد به دلیل وابستگی های عاطفی و شرایط اجتماعی نمی دانند که چه کاری باید انجام دهند و در نهایت نمی توانند درست تصمیم بگیرند
– درست است که تلاش شما در جهت برطرف شدن مشکلاتتان با فرد مقابل (نامزدتان) است اما اگر در نهایت قادر به حل مشکلات نشدید و نظ مشاور هم همین بود بدانید که جدایی در این مرحله بسیار بهتر، مفیدتر و راحتتر از جدایی پس از ازدواج می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید