مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر خبرگزاری ایرنا:

عکس: طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر 
 خبرگزاری ایرنا:

عکس: طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر
خبرگزاری ایرنا: طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر و معتادان در بوستان بي سيم واقع در محدوده خيابان هفده شهربور جنوبي دیروز (چهارشنبه) اجرا شد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید