مسیر سبز
مسیر سبز

خبر خوش برای مستمری بگیران خبرگزاری ایسنا: معاون فنی

خبر خوش برای مستمری بگیران
خبرگزاری ایسنا:  معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی با استناد به گفته‌های وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مقرر شده است بخش اعظمی از مستمری بگیران تامین اجتماعی مشمول سبد کالا شوند و سازمان تامین اجتماعی نیز تمام اطلاعات و رده بندی‌های مستمری بگیران را به معاونت رفاهی وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ارائه کرده است تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

محمد حسن زدا، در مورد زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی منوط به ابلاغ میزان پرداختی عیدی دولت است و سازمان آمادگی کامل دارد تا به محض صدور ابلاغیه دولت، عیدی مستمری بگیران را پرداخت کند.

وی تمامی پرداخت‌های تامین اجتماعی را منوط به مصوبات دولت دانست و اظهار کرد: سازمان برای تصمیم گیری میزان افزایش مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی منتظر تصمیم گیری دولت است.

زدا با تاکید بر اینکه قانون کارگران ساختمانی برای 9 ماهه تیرماه تا اسفندماه 92 بوده است گفت: اکنون 750 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و در حال حاضر باید منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 93 باشیم تا مطابق آن تکلیف سازمان تامین اجتماعی در مورد کارگران ساختمانی مشخص شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کارگران ساختمانی و مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز شامل سبد کالا خواهند شد تصریح کرد: اطلاعات این افراد از سوی سازمان تامین اجتماعی به معاونت رفاهی اعلام شده است اما تصمیم نهایی بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید