مکان یار
مکان یار

تنگ هیخ آدرس: ایران - بوشهر - دوراهک تنگ هیخ د&#

تنگ هیخ آدرس: ایران - بوشهر - دوراهک تنگ هیخ د&#

تنگ هیخ
آدرس: ایران - بوشهر - دوراهک

تنگ هیخ در شرق روستای دوراهک، شهرستان دیر واقع شده، چشمه آب شیرینی در آن جریان دارد که زیستگاه چند نوع ماهی و خرچنگ است. در ورودی این تنگ یک آسیاب آبی قدیمی قرار دارد که گذشت زمان باعث ویرانی آن شده است.‎ ‎ین آسیاب قدیمی که مربوط به دهه ها پیش میشود مربوط به زمانی است که آب به فراوانی در تنگ هیخ دوراهک وجود داشته و مردم طی مسافتی خود را به این آسیاب پر رونق می رساندند و گندم هایشان را در اینجا آسیاب میکردند. اما پس از گذشت دهها سال هنوز بقایای آن در فاصله حدود صد متری تنگ هیخ وجود دارد. همچنین در کنار این تنگ یک باغ نخل و لیمو قرار دارد که آب مورد نیاز آن بوسیله لوله از چشمه تنگ به باغ منتقل و در حوضی نسبتا بزرگ ذخیره می شود تا برای آبیاری درختان به کار برود. همچنین یک امامزه در کنار این باغ بر بالای تپه ای واقه شده که زیارتگاه ساکنین روستاهای اطراف می باشد. نام یا تاریخچه ای از این امامزاده در دست نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید