مکان یار
مکان یار

تنگ نخل خین آدرس: ایران - هرمزگان - بستک‎ روستای نخل

تنگ نخل خین آدرس: ایران - هرمزگان - بستک‎ روستای نخل

تنگ نخل خین
آدرس: ایران - هرمزگان - بستک‎ روستای نخل خین

این تنگ در ۲ کیلومتری شمال روستایی به همین نام قرار گرفته. ارتفاع تنگ از سطح دریا در حدود ۸۴۰ متر است و در اثر فرسایش آبی رودحانه فصلی ایجاد شده. طول این تنگ در حدود ۳ کیلومتر است. این رودخانه پس از سرچشمه گرفتن از ارتفاعات گاوبست از رشته کوههای زاگرس جنوبی و گذر از این تنگ وارد دشت برشت در شرق آن می شود. دسترسی به این منطقه از طریق جاده بستک به لار، روستای فاریاب سنگویه، جاده خاکی مقابل این روستا به روستای نخل خین قابل انجام است. نخل خین، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید