مسیر سبز
مسیر سبز

این مرد خوش شانس ترین مرد جهان است! خبرآنلاین:

این مرد خوش شانس ترین مرد جهان است! 
 خبرآنلاین:

این مرد خوش شانس ترین مرد جهان است!
خبرآنلاین:  فرانو سیلاک به عقیده بسیاری خوش شانس ترین مرد جهان است. دلیلش؟

وقتی 7 بار از مرگ نجات پیدا کرده و در نهایت بلیط بخت آزمایی 1 میلیون دلاری ببرید خوب معلوم است که خوش شانس ترین مرد جهان می شوید!

فرانو از سقوط هواپیما جان سالم بدر برده، از خروج قطار از ریل زنده مانده و چندین بار اتومبیلش چپ کرده اما در همه این حوادث زنده مانده است.

خیلی ها می گویند او بیش از کوپن اش زندگی کرده است. جالب اینجاست که هواپیما آتش می گیرد و درب هواپیما باز شده و او روی علوفه های خشک می افتد و زنده می ماند.از همه جالبتر اینکه 7 سال قبل، در سالروز پنجمین ازدواجش 600 هزار یورو معادل 1 میلیون دلار بخت آزمایی برنده می شود.

تا همین اواخر در جزیره خصوصی در یک خانه لوکس زندگی می کرد اما ناگهان تصمیم اش عوض شده و به محل تولدش در پترینجا درجنوب زاگرب باز گشت تا در کنار دوستان قدیمی زندگی کند.

وی در این مدت از پول بخت آزمایی فقط یک بار عمل جراحی زانوی پا کرده و بقیه آنرا نیز برای ساخت مکانی مذهبی بدلیل شکر گزاری از زنده ماندنش در حوادث اختصاص داده است.

اکنون نیز در کنار زن و فرزندانش زندگی می کند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید