هر روز!
هر روز!

کوه کوک کوه کوک : کوه کوک : کوه

کوه کوک کوه کوک : کوه کوک 
 : کوه

کوه کوک
کوه کوک : کوه کوک
: کوه کوک
: کوه کوک با ارتفاع ۳۷۵۴ متر بلندترین کوه کشور نیوزلند است. نام دیگر این کوه آئوراکی است و در رشته آلپ جنوبی در جزیره جنوبی قرار دارد و از مکان های محبوب گردشگران و کوهنوردان است.
مرجع:
به گزارش : Aoraki / Mount Cook

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید