هر روز!
هر روز!

نکن ! نکن ! نکن ! نکن ! نکن !

نکن ! نکن ! نکن ! نکن ! نکن !

نکن ! نکن ! نکن !
نکن ! نکن ! نکن !
 
1- شش سال اوّل زندگی
• گریه نکن • شیطونی نکن • دست تو دماغت نکن • تو شلوارت پی‌ پی نکن • مامانت رو اذیّت نکن • روی دیوار نقاشی نکن • انگشتت رو تو پریز برق نکن • دمپایی بابا رو پات نکن • به خورشید نگاه نکن • شب ها تو جات جیش نکن • تو کمد مامان فضولی نکن • با اون پسر بی ‌تربیته بازی نکن • اسباب‌ بازی‌ ها رو تو دهنت نکن • زیر دامن شمسی خانوم رو نگاه نکن • دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن
 
2- دوره دبستان
• موقع رفتن به مدرسه دیر نکن • پات رو تو جامیزی نکن • ورق های دفترت رو پاره نکن • مدادت رو تو دهنت نکن • به دختر های مدرسه بغلی نگاه نکن • تخته پاک ‌کن رو خیس نکن • حیاط مدرسه رو کثیف نکن • با دختر های شمسی خانوم آمپول بازی نکن • دست تو کیف بغل دستیت نکن • تخته ‌سیاه رو خط‌ خطی نکن • گچ رو پرت نکن • تو راهرو سرو صدا نکن • تو کلاس پچ ‌پچ نکن • ATARI بازی نکن
 
3- دوره راهنمایی
• ترقّه بازی نکن • SEGA بازی نکن • جا های بد بد فیلم ها رو نگاه نکن • موقع برگشتن از مدرسه دیر نکن • تو کوچه فوتبال بازی نکن • دست تو جیبت نکن • با مامانت کل ‌کل نکن • تو کلاس صحبت نکن • بعد از ظهر سروصدا نکن • با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن • اتاقت رو شلوغ نکن • روی میز بابات کتاب هات رو ولو نکن • عکس لختی تماشا نکن • با بچّه ‌های بی ‌ادب رفت و آمد نکن • جرّ و بحث نکن
 
4- دوره دبیرستان
• با کامپیوتر بازی نکن • تو حموم معطّل نکن • تقلّب نکن • با دوستات موتورسواری نکن • عصر ها دیر نکن • با دختر شمسی خانوم صحبت نکن • با بابات دعوا نکن • تو کلاس معلّم تون رو مسخره نکن • تو خیابون دنبال دختر ها نکن • مردم‌ آزاری نکن • نصف شب سرو صدا نکن • فیلم سوپر نگاه نکن • وقتت رو با مجله تلف نکن • چشم ‌چرونی نکن
 
5- دوره دانشگاه
• رشته ‌ای رو که دوست داری انتخاب نکن • ?? ساعته چت نکن • سر کلاس درس غیبت نکن • با دختر شمسی‌ خانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن • خیابون‌ ها رو متر نکن • تو سیاست دخالت نکن • با دختر های مردم هر کاری دلت خواست نکن • شب برای شام دیر نکن • با مأمور پلیس کل ‌کل نکن • چراغ قرمز رو عشقی رد نکن • موبایلت رو Reject نکن • حذف پزشکی نکن • آستین کوتاه تنت نکن • همه رو دو دره نکن
 
6- دوره سربازی
• مو هات رو بلند نکن • روت رو زیاد نکن • از اوامر سرپیچی نکن • فرار نکن • با اسلحه شوخی نکن • غیبت نکن • به آینده فکر نکن • درگیری ایجاد نکن • به فرمانده بی ‌احترامی نکن • غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نکن • با رئیس عقیدتی جرّ و بحث نکن • اعتراض نکن • با دختر شمسی خانوم نامه ‌نگاری نکن • از تلف شدن وقتت ناله نکن • از آشپزخونه دزدی نکن
 
7- دوره شوهر بودن
• با زنت شوخی نکن • زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن • به زنت خیانت نکن • با دوستانت الواتی نکن • تو Orkut خودت رو Single معرفی نکن • به زن های دیگه نگاه نکن • موبایلت رو قایم نکن • از عکس های قبل از ازدواجت نگهداری نکن • پولت رو خرج دوستات نکن • رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن • غیر از زندگی مشترک به هیچ چیز فکر نکن • ریسک نکن • بدون اجازه زنت هیچ کاری نکن
 
8- دوره پدر بودن
• بچّه رو تنبیه نکن • به بچّه بی ‌توجّهی نکن • بچّه‌ ت رو با بچّه‌ های دیگه مقایسه نکن • به بچّه توهین نکن • بچّه رو از بازی منع نکن • بچّه‌ ت رو به کتک زدن بچّه دختر شمسی خانوم تشویق نکن • با بچّه کل‌ کل نکن • بچّه رو محدود نکن • بچّه رو از جنس مخالف دور نکن • به مادر بچّه بی ‌توجّهی نکن • بچّه رو به هیچ چیز مجبور نکن • آزادی بچّه رو محدود نکن • به حلال‌ زاده بودن بچّه شک نکن • از خواست های بچّه چشم‌ پوشی نکن
 
9- دوره پیری
• برای بچّه‌ هات مزاحمت ایجاد نکن • نوه‌ هات رو لوس نکن • با پیرزن ‌های دیگه معاشرت نکن • به خاطراتت فکر نکن • پولت رو خرج نکن • هوس جوونی نکن • غیر از آخرتت به هیچ چیز فکر نکن • با زنت بی ‌وفایی نکن • از رفتن به خانه سالمندان احساس نارضایتی نکن • لباس شاد تنت نکن • به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجّه نکن • تو وصیتنامه ، هیچکس رو فراموش نکن • از گذشته ناله نکن • به هر کی رسیدی ، نصیحت نکن • به آینده فکر نکن
 
10- دوره پس از مرگ !
• حالا دیگه دوره نکن تموم شد ! حالا هر غلطی دلت می ‌خواد بکن ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید