مطالب جالب!
مطالب جالب!

شعر غزل بگو ! چه بگویم ؟ شیرین من

شعر غزل بگو ! چه بگویم ؟ 
 شیرین من

شعر غزل بگو ! چه بگویم ؟
شیرین من ، برای غزل شور و حال کو ؟
پر می زند دلم به هوای غزل ، ولی
گیرم هوای پر زدنم هست ، بال کو ؟
گیرم به فال نیک بگیرم بهار را
چشم و دلی برای تماشا و فال کو ؟
تقویم چارفصل دلم را ورق زدم
آن برگهای سبز ِ سرآغاز سال کو ؟
رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند
از: قیصر امین پور است این سروده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید