هر روز!
هر روز!

علل و راه حل خشکی واژن-خشکی واژن چیست؟ علل

علل و راه حل خشکی واژن-خشکی واژن چیست؟ 
 علل

علل و راه حل خشکی واژن-خشکی واژن چیست؟
علل و راه حل خشکی واژن-خشکی واژن چیست؟ : علل و راه حل خشکی واژن
: علل و راه حل خشکی واژن

: به گزارش : چند روز قبل در مجلسی با خانم دکتر صفارزاده کرمانی در رابطه با مشکلات زنان و مسایل آنها صحبت کردیم. آخر بحث به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی در جامعه ما فقدان آموزش جنسی کافی است. مشکلات بسیاری طی صحبت ها مطرح شد که یکی از آنها مساله خشکی واژن بود. قسمتی از گفتگوها را برای شما هم نقل می کنم تا بیشتر در جریان قرار بگیرید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید