اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

کمک دو میلیاردی هدایتی به پرسپولیس به گزارش "" هدایتی

کمک دو میلیاردی هدایتی به پرسپولیس 
 به گزارش "" هدایتی

کمک دو میلیاردی هدایتی به پرسپولیس
به گزارش "" هدایتی که چند روز قبل با خادم جلسه ای را برگزار کرد، این اطمینان خاطر را به وزارت ورزش داد که در قبال پرداخت مبلغ مورد نیاز به باشگاه هیچ دخالتی را در مسائل جاری این باشگاه نخواهد کرد. به همین منظور او طبق وعده قبلی عمل کرده و مبلغ 2 میلیارد تومان در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار داد. قرار است پرسپولیس طی روزهای پنجشنبه و یکشنبه با جذب نفرات مورد نیاز درخشان، تیم کامل تری را راهی اردوی کیش کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید