هر روز!
هر روز!

پرس سر شانه دمبل : پرس سر شانه دمبل

پرس سر شانه دمبل : پرس سر شانه دمبل

پرس سر شانه دمبل
: پرس سر شانه دمبل
روی صندلی نشسته و در حالتی که دمبل ها در سطح شانه قرار دارند، حرکت را شروع نمایید، طوری که کف دست ها رو به جلو باشند. دمبل ها را به صورت عمودی به سمت بالا فشار دهید طوری آرنج ها صاف شوند. به آهستگی دمبل ها را پایین بیاورید تا حدی که سرشانه های شما را لمس کنند .
به گزارش : اصلی : دلتوئید قدامی کمکی : دلتوئید جانبی، سه سر بازو، ذوزنقه و قسمت بالایی سینه بزرگ
گرفتن : تغییر جهت دمبل ها در حالت دست اثر می گذارد. بلند کردن دمبل ها به سمت بالا با حالتی که کف دست ها به سمت جلو است، بر دلتوئید جانبی و قدامی تاثیر می گذارد، بلند کردن دمبل ها به صورتی که کف دست ها رو به روی هم باشند، باعث میشود دلتوئید قدامی سخت تر کار کند و کار دلتوئید جانبی را به حداقل می رساند. نگه داشتن دمبل ها به صورتی که کف دست ها به سمت عقب است، تلاش دلتوئید قدامی را به حداکثر می رساند. حالت بدن : انجام این تمرین به طوری که صاف نشسته اید، روش مشکل تری نسبت به ایستاده است، و از تقلب برای بالا بردن دمبل ها جلوگیری میکند.

پرس سر شانه متغیر دمبل : در طی انجام این تمرین دست سه حالت متفاوت دارد. در شروع حرکت دمبل ها را طوری بگیرید که کف دست ها رو به پشت باشد. طی بالا بردن ، دمبل ها را بچرخانید تا کف دستان شما رو به جلو باشند و آرنج ها کاملا صاف باشند.
سرشانه پرس دمبل تک،تک : این تمرین را با بلند کردن یک دمبل در هر زمان شروع کرده و سپس یکی در میان دست چپ و راست را انجام دهید.
استفاده از دمبل های سنگین و عدم توانایی کنترل آن ، ممکن است حسی شبیه خالی کردن شانه در شما بوجود آورد. ممکن است درد ها ادامه پیدا کند و شما در مواقعی مثل پوشیدن آستین لباس و یا انجام فعالیتهای بالا سر ، احساس ناراحتی کنید. در این صورت شانه شما دچار آسیب و التهاب شده است و یا ممکن است کتف شما آسیب دیده باشد. بهترین کار این است که به متخصص شانه مراجعه کنید تا در صورت نیاز برای شما داروهای ضد التهابی تجویز شود. ممکن است تاندون های عضلات شانه دچار آسیب و پارگی شده باشند. در این صورت آسیب را جدی گرفته ، با مشورت پزشک متخصص به فیزیوتراپیست مجرب مراجعه کنید و تمرین را متوقف نمایید . اگرچه ممکن است با گذشت زمان درد ها مزمن شده و فقط هنگام انجام تمرین دچار مشکل شوید اما امکان دارد همین آسیب در صورت درمان نشدن ، وخیم شده و حتی نیاز به جراحی پیدا کند. بنابراین تحت نظر تیم درمانی خود باشید . در صورتی که تاندون عضلات پارگی نداشته باشند با انجام فیزیوتراپی ، تقویت عضلات کتف و شانه و انجام تمرینات ثباتی شانه میتوانید به تدریج به سطح فعالیت قبلی بازگردید. بعد از طی کردن دوره درمان نیز با مربی مجرب، آگاه و آسیب های ورزشی برای بازگشت به تمرین و افزایش وزنه ها استفاده کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید