مطالب جالب!
مطالب جالب!

باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری عشق

باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری 
 عشق

باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری
عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست
چه قانون عجیبی! چه ارمغان نجیبی و چه سرنوشت تلخ و غریبی!
که هر بار ستاره های زندگیت را با دستهای خود راهی آسمان پر ستاره کنی
و خود در تنهایی و سکوت با چشمهای خیس از غرور پیوند ستاره ها را به نظاره نشینی
و خاموش و بی صدا به شادی ستاره های از تو گشته جدا دل خوش کنی
و باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری…و این حسرت و دوری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید