هر روز!
هر روز!

رشد 5.8 درصدی صنعت و 8.8 درصدی بازرگانی در 3ماهه اول

رشد 5.8 درصدی صنعت و 8.8 درصدی بازرگانی در 3ماهه اول

رشد 5.8 درصدی صنعت و 8.8 درصدی بازرگانی در 3ماهه اول 96/ ارتقای روند رشد بخش معدن در سال جاری
: رشد 5.8 درصدی صنعت و 8.8 درصدی بازرگانی در 3ماهه اول 96/ ارتقای روند رشد بخش معدن در سال جاری
: بنا بر گزارش دفتر آمار و فراوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد بخش های صنعت و بازرگانی در سه ماهه اول سال 96 به ترتیب 5.8 درصد و 8.8 درصد شد. همچنین روند منفی رشد بخش معدن که در سه ماهه چهارم سال 95 متوقف شده بود در سه ماهه اول سال جاری به مثبت 4.2 درصد ارتقاء یافت.
به گزارش :  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از  شاتا، بر اساس گزارش دفتر آمار و فراوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن که در سه ماهه اول سال 95 منفی 6.4 درصد بود در سه ماهه اول 96 به رقم مثبت 4.2 درصد رسید.
رشد منفی این شاخص با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال گذشته به تدریج متوقف شد به طوریکه در سه ماهه چهارم سال 95 به مثبت 3.1 درصد رسیده بود.
گفتنی است که رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن در سه ماهه دوم و سوم سال 95 به ترتیب منفی 3.6 درصد و منفی 2.8 درصد شده بود.
از سوی دیگر رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سه ماهه ابتدای سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشت.
این شاخص که در سه ماهه اول سال 95 مثبت 2.7 درصد بود در سه ماهه اول سال 96 به مثبت 5.8 درصد ارتقا یافت کرد.
رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه های دوم، سوم و چهارم سال 95 به ترتیب 5 درصد، 6.5 درصد و 11.7 درصد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفی رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات را نیز متوقف کرد و به رقمی مثبت رساند.
این شاخص که در سه ماهه ابتدایی سال 95 رقم منفی 0.9 درصد بود با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درهمان سه ماهه دوم سال 95 مثبت 3.3 درصد شد و در سه ماهه ابتدایی سال 96 به رقم قابل توجه 8.3 درصد ارتقا یافت کرد.
شایان ذکر است که رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه سوم و چهارم 95 به ترتیب مثبت 5.7 درصد و مثبت 15.7 درصد شده بود.
گزارش دفتر آمار و فراوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتقای رشد محصول ناخالص داخلی(فاقد نفت) در سه ماهه اول 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
این شاخص در سه ماهه ابتدایی سال 95 مثبت 1.1 درصد بود که در سه ماهه اول 96 به 7 درصد افزایش یافت کرد.
رشد محصول ناخالص داخلی(فاقد نفت) در بازه های سه ماهه دوم و سوم سال 95 به ترتیب 4 درصد و 6.2 درصد بود و در سه ماهه چهارم 95 به بیشترین میزان خود یعنی 13.8 درصد رسید.
همچنین در بخش بازرگانی (عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران) رشد منفی 8 درصدی سه ماهه اول 95 متوقف شد و در سه ماهه ابتدای 96 به رقم مثبت 8.8 درصد ارتقا یافت.
این شاخص در سه ماه دوم و سوم 95 به ترتیب 4 درصد و 10.6 درصد شد و در سه ماهه چهارم 95 به بالاترین میزان یعنی 16.2 درصد رسیده بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید