مسیر سبز
مسیر سبز

حق ماموریت 12 میلیاردی بدون رفتن ماموریت ایسنا: ناصر

حق ماموریت 12 میلیاردی بدون رفتن ماموریت
ایسنا: ناصر سراج با اشاره به تخلفات در یکی از استان‌ها، گفت: در یکی از استان‌های کشور فردی دوازده میلیارد تومان حق ماموریت گرفته بدون اینکه حتی یک دقیقه به ماموریت برود. همین فرد ۵۰۰ میلیون تومان نیز هزینه صرف غذا گرفته است.

 در استان دیگری فردی ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارضی دولت را پرداخت نکرده که پیش‌بینی می‌شود این مبلغ به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد که اینها منهای قاچاق پرونده است. باید تلاش کنیم که دیگر این اتفاقات در کشور رخ ندهد.
 
 رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: برنامه سازمان بازرسی کل کشور برای سال آینده نشان دادن روزنه‌های تخلف به دولت است تا بتوانیم مقابل این روزنه‌ها بایستیم و از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم که البته در این راستا بین دولت و قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی‌های لازم وجود دارد.
 
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رابطه با اقتصاد مقاومتی، رییس دستگاه قضا درخواست همکاری ویژه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور داشته‌اند؛ بنابراین یکی از موضوعات کاری ما در سال آینده بحث اقتصاد مقاومتی است. وی گفت: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید