مطالب جالب!
مطالب جالب!

به خورشید غزل خوان نگاه می کنم به خورشید

به خورشید غزل خوان نگاه می کنم 
 به خورشید

به خورشید غزل خوان نگاه می کنم
به خورشید غزل خوان نگاه می کنم و
می خوانم می خوانم شعر عشق را
ناز آفتابگردان را…
نمی پوشانم
دستان سرد تماشا و
با تمام توان دستان گرم نفس ها را می فشارم
می نشینم
 به التماس دریای غروبی رنگ و
می بوسم
مروارید طلوعی رنگ را…
می بویم
 باغچه ی نمناک و
در آغوش می گیرم
غنچه گل سرخ را…
می بینم
اشک باران را و
قد می کشم زیر سایه برگ نجیب
مرا ببخش
تقصیر من نیست
می خواهم ببینم،
امّا
امان از دست این
دنیای بی ذوق!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید