اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

پس گرفتن نشان لیاقت ایالت باواریا از هوینس هوینس در

پس گرفتن نشان لیاقت ایالت باواریا از هوینس هوینس در

پس گرفتن نشان لیاقت ایالت باواریا از هوینس
هوینس در حال حاضر در زندانی واقع در یک منطقه کوچک در جنوب باواریا دوران محکومیت خود را سپری ‏می‌کند.‏ سوزی هوینس ‏همسر اولی هوینس چند روز پیش این نشان را به هورست زه هوفر نخست وزیر این ایالت تحویل داد.‏ امروز "اشپیگل" ادعا کرد هوینس به این کار وادار شده است. گفته شده دفتر دولت ایالتی باواریا در تماسی تلفنی با یکی ‏از وکلای هوینس خواستار بازگردانده شدن این نشان شده است.‏ علت این امر هم قانونی نانوشته عنوان شده که بر اساس آن هرکس به مجازات بدون تعلیق محکوم شود، باید نشان ‏شایستگی ایالت را بازگرداند.‏ در عین حال "بیلد" ادعا کرده که هوینس خودش داوطلبانه تصمیم به این کار گرفته است.‏ لازم به ذکر است اوایل امسال اولی هوینس به دلیل ارتکاب تخلفات مالیاتی بالغ بر 40 میلیون یورو، به گذراندن سه سال ‏و نیم حبس در منطقه لندزبرگ و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.‏

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید