مسیر سبز
مسیر سبز

پر ظرفیت و کم ظرفیت ترین دانشگاهها معاون اجرایی

پر ظرفیت و کم ظرفیت ترین دانشگاهها 
 معاون اجرایی

پر ظرفیت و کم ظرفیت ترین دانشگاهها
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به جزئیات ظرفیت پذیرش در کنکور 90 گفت: بیشترین ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری به دانشگاه پیام نور و کمترین میزان پذیرش دانشگاهها تا حدود زیر یک درصد به مناطق محروم اختصاص دارد.

دکتر سیدجلال طباطبایی افزود: دانشگاههای کشور حدود 600 هزار نفر ظرفیت پذیرش برای کنکور سراسری 90 اعلام کرده اند که با توجه به مصوبات شورای گسترش دانشگاهها امکان تغییر در آن وجود دارد.

20 تا 21 درصد ظرفیت پذیرش کنکور به چند گروهی ها تعلق دارد
وی خاطرنشان کرد: از میان گروه های آزمایشی موجود در کنکور سراسری 90، ظرفیت پذیرش گروه علوم ریاضی بین 35 تا 37 درصد ، ظرفیت پذیرش گروه علوم انسانی 20 تا 23 درصد، ظرفیت پذیرش بخش چند گروهی 20 تا 21 درصد، ظرفیت پذیرش گروه علوم تجربی 10 تا 13 درصد و ظرفیت پذیرش گروه های هنر و زبان تا 4 درصد است.

بیشترین میزان کد رشته - محل در گروه علوم ریاضی
طباطبایی یادآور شد: تعداد 15 هزار و 363 کد رشته - محل در کنکور سراسری سال 90 وجود دارد که بیشترین تعداد با 4 هزار و 490 کد رشته - محل به گروه علوم ریاضی اختصاص دارد و کمترین میزان کد رشته - محل ها با 425 کد رشته - محل به گروه های زبان و هنر اختصاص دارد.

جزئیات داوطلبان و ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری 90وی درباره دوره هایی که به ترتیب بیشترین ظرفیت پذیرش در کنکور 90 را به خود اختصاص داده اند، گفت: بیشترین ظرفیت ها به ترتیب به دوره های پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه، شبانه، تربیت معلم، مجازی، نیمه حضوری، بین الملل و مناطق محروم اختصاص یافته است.

پیام نور 50 درصد ظرفیت پذیرش در کنکور 90 را به خود اختصاص داده است
معاون اجرایی سازمان سنجش اظهار داشت: بیشترین ظرفیت تا حدود 50 درصد به دانشگاه پیام نور تعلق دارد و کمترین میزان ظرفیت تا حدود زیر یک درصد به دانشگاههای مناطق محروم اختصاص دارد.

پیش از این نیز دکتر ابراهیم خدایی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با مهر یادآور شده بود: بیشترین ظرفیت مربوط به گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است به طوریکه  بیش از 200 هزار نفر در رشته های مرتبط با این گروه پذیرفته خواهند شد.

وی اظهار داشت: از تعداد کل ظرفیتهای تعیین شده برای کنکور امسال، ظرفیت پذیرش در دوره روزانه دانشگاهها 90 هزار نفر است و 30 هزار نفر نیز در دوره شبانه پذیرفته می شوند. سایر ظرفیت ها نیز به دوره های پیام نور و غیرانتفاعی اختصاص دارد.

یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند.

منبع: خبرگزاری مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید