مکان یار
مکان یار

پل کوچه آدرس: ایران - کرمانشاه - کنگاور روستای کوچه ایــن

پل کوچه آدرس: ایران - کرمانشاه - کنگاور روستای کوچه ایــن

پل کوچه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کنگاور روستای کوچه

ایــن پل در هــفت کــیلومــتری شــرق کنگاور در مســیر جــاده کنگاور - تویسرکان در روستای کوچه (دهستان گودین;) واقع شده است. تاریخ ساخت آن را به دوره سلطنت شاه عباس صفوی نسبت می دهند. نوع مصالح بکار رفته در این پل آجر ، سنگ و ملات گچ نیم کوب بوده و لاشه سنگ، قلوه سنگ و در پایه ها دارای آجر هایی به ابعاد ۵×۲۱×۲۱ سانتی متر می باشد. پایه ها، بدنه و تاقها فاقد تزیینات است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید