هر روز!
هر روز!

در آخرت چه کسانی محشور می شوند : در آخرت

در آخرت چه کسانی محشور می شوند : در آخرت

در آخرت چه کسانی محشور می شوند
: در آخرت چه کسانی محشور می شوند
آیا انسان با همین بدن خاکی در روز قیامت محشور خواهد شد؟
به گزارش : انسان در روز قیامت به شهادت قرآن کریم با همین جسد دنیایی محشور می گردد آیاتی از جمله آیه 4 سوره قیامت و79 سوره یس به این امر تصریح دارد ، بعلاوه در روز قیامت سایر موجودات غیر انسان نیز محشور خواهند شد چرا که قرآن از حشر جمیع سخن می گوید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید