مسیر سبز
مسیر سبز

تک تیر انداز در شهر Full time killer بازی

تک تیر انداز در شهر Full time killer 
 بازی

تک تیر انداز در شهر Full time killer
بازی فوق العاده جالب برای کسانی که به دنبال هیجان تک تیر اندازی و نشانه گیری بسار دقیق و سریع هستند . 
برای نشانه رفتن و بازی از موس باید استفاده شود
باز نشر اختصاصی: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید