مطالب جالب!
مطالب جالب!

بی ادب ترین رانندگان جهان کدامند؟ رانندگان تاکسی لندنی

بی ادب ترین رانندگان جهان کدامند؟ 
 رانندگان تاکسی لندنی

بی ادب ترین رانندگان جهان کدامند؟
رانندگان تاکسی لندنی مودب ترین رانندگان جهان معرفی شده اند. براساس نظرسنجی‌هایی که در پایتختها و شهرهای مهم بیش از ده کشور مهم جهان صورت گرفته، رانندگان تاکسی پاریسی بداخلاق ترین و بی ادب ترین رانندگان جهان هستند. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، در این رده بندی فرانسه در جایگاه آخر قرار گرفته است. این درحالی است که خود فرانسویها اعتقادی به نتیجه این نظرسنجی ندارند و می گویند این مسئله فقط به سی درصد رانندگان مربوط می‌شود.  در این نظرسنجی رانندگان تاکسی لندنی مودب ترین رانندگان جهان معرفی شده اند و رانندگان تاکسی در نیویورک نیز در این رده بندی در جایگاه دوم قرار گرفته اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید