هر روز!
هر روز!

اس ام اس احساسی پاییزی : اس ام اس احساسی

اس ام اس احساسی پاییزی : اس ام اس احساسی

اس ام اس احساسی پاییزی
: اس ام اس احساسی پاییزی
حالا هرروز بهم زنگ میزنی
به گزارش : یکبار هم نه ، چند بار ، تازه تغییر صداهم میدی
من که می دونم تو هم دلت تنگ منه اس ام اس احساسی آبان
همیشه در ریاضیات ضعیف بودم
سال هاست دارم حساب می کنم
چگونه من بعلاوه ی تو
شد فقط من اس ام اس احساسی آبان
تو که با دیگرانت بود میلی
چرا یادت مرا بشکست خیلی ؟
مگر قصدت پریشانی ما بود
که عشق ما نشد مجنون و لیلی ؟ اس ام اس احساسی آبان
با اینکه ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم
می بینم سر جاتی ! اس ام اس احساسی آبان
باران که می بارد همه چیز تازه می شود
حتی داغ نبودنِ تو اس ام اس احساسی آبان
اگر تنهایی ام چشم مرا بست
اگر دل از تنم افتاد و بشکست
فدای قلب پاک آن عزیزی
که در هر جا که باشد یاد ما هست اس ام اس احساسی آبان
قدِ تو به عشق نمی رسید
غرورم را زیر پایت گذاشتم تا برسد
اما باز هم نرسید اس ام اس احساسی آبان
گـفـت : بـگـو ضـمـایـر را
گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن
گـفـت:فــقـط مــن ؟
گـفـتـم: بـقـیـه رفـتـه انـــد اس ام اس احساسی آبان
دگر درد دلم درمان ندارد
مسیر عاشقی پایان ندارد
مرا در چشم خود آواره کردی
نگاهت دور برگردان ندارد اس ام اس احساسی آبان
رشته ی محبت را
باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید