مطالب جالب!
مطالب جالب!

اس ام اس شکلک دار و بسیار جالب ^^

اس ام اس شکلک دار و بسیار جالب 
 ^^

اس ام اس شکلک دار و بسیار جالب
^^ ((@@)) / (**)
تو هم خوش عکسیا!!!!
& _&&&&& اگه گفتی اینا چی هستن؟ زحمت نکش! این خانواده اردک هاست. اون هم تویی که تنها موندی! (جوجه اردک زشت)
############### اینها حصارهای بین من و تو است. کاش می تونستم بیارمت پیش خودم… ولی بهم گفتن جای بز تو خونه نیست!
__/ΓΠ__. (""v"";) "-O—-O- "_. "v" این قلب منه. اگر فکر می کنی به فکر تو نیست بزن با همین ماشین لهش کن. … … … هه هه هه! بنزین نداره!
@@ @@@@ @@@@@ . . @ @@@@@@ # @ @@@@@@@@@ @@@@@@@ | | | | این ببییه فدات!!!!!
<:)))>< <:)))>< ><(((:>
. . برات ماهی فرستادم تا بخوری و بفهمی که چیزای خوشمزه تر از علف هم وجود داره و هست !
+ – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – بشین قشنگ با دقت جمع و تفریق کن ببین چندمین باره سرکار رفتی؟
کوآلا به این قشنگی تا حالا دیده بودی؟  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید