هر روز!
هر روز!

اس ام اس های جدید با مضمون دوری

اس ام اس های جدید با مضمون دوری

اس ام اس های جدید با مضمون دوری

: اس ام اس های بسیار زیبای عاشقانه با مضمون فاصله و دوری را در ادامه مطلب می خوانید:
به گزارش : ****************************************
دور که میشوم، نزدیکتر می آید…! نزدیک که میشوم، دورتر میرود…! انگار که این ” فاصله ” همیشه باید به شکلی رعایت شود ! . . . زمستان است و من شنیده ام روزها کوتاه تر میشوند ولى . . . نمیدانم چرا دارند این روزها هى بلندتر میشوند، بى تو ! . . . بین من و تو مرگ نمی تواند جدایی بیندازد… فاصله که دگر هیچ… . . . در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست چون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . . . . . رفتــه ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید