هر روز!
هر روز!

10 تا از بهترین برنامه ها برای بلاک تماس و پیامک

10 تا از بهترین برنامه ها برای بلاک تماس و پیامک

10 تا از بهترین برنامه ها برای بلاک تماس و پیامک در اندروید
 10 تا از بهترین برنامه ها برای بلاک تماس و پیامک در اندروید
به گزارش : همه ما کسانی را داریم که اصلا دلمان نمی خواهد از آن ها تماسی داشته باشیم.
همه ما کسانی را داریم که اصلا دلمان نمی خواهد از آن ها تماسی داشته باشیم. بهترین راهی که این طور موقع ها به ذهن می رسد، این است که بتوانیم به طریقی شماره این افراد را بلاک کنیم، اما تمام هندست ها قابلیت بلاک شماره ای خاص را ندارند و برای این منظور بهتر است سراغ برنامه های شخص ثالث برویم. در مطلب زیر با 10  تا از  بهترین برنامه های بلاک شماره تلفن و البته در برخی از آن ها بلاک پیام متنی آشنا می شوید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید