هر روز!
هر روز!

10 سالمند بالای 70 که از شما سالم ترند

10 سالمند بالای 70 که از شما سالم ترند

10 سالمند بالای 70 که از شما سالم ترند
برترین ها:
اد پیترز، 70 ساله
اد بیش از 50 سال است که مأمور نجات غریق است. او همیشه تناسب اندامش را حفظ می کند تا بتواند همچنان انسان ها را نجات دهد. هر سال اد باید در آزمون استخدامی نجات غریق قبول شود. این آزمون شامل دوی سرعت و شنای 100 متر می شود. او برای آماده شدن برای این آزمون به ورزش هایی همچون شنا، دوچرخه سواری و

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید