هر روز!
هر روز!

10 فرمان واریس 10 فرمان واریس : 10 فرمان

10 فرمان واریس 
 
 10 فرمان واریس : 10 فرمان

10 فرمان واریس

10 فرمان واریس : 10 فرمان واریس
: 10 فرمان واریس
: به گزارش : هفته نامه سلامت: 1- وقتی می نشینید، پاهایتان را روی هم نیندازید روی صندلی، صاف و راست بنشینید و پاهایتان را روی هم نیندازید. همان قدر که نشستن درست و مناسب، گردش خود را در پاها بهبود می بخشد، انداختن پاها روی هم، جریان خون را در پاها مختل می کند. 2- شلوار و دامن تنگ نپوشید برای بهبود جریان خون به قسمت های پایینی بدن، از پوشیدن لباس تنگ در قسمت پاها و کمر خودداری کنید. لباس های کمی گشاد و راحت بپوشید. 3- کفش راحت با پاشنه متوسط به پا کنید کفش راحت، با پاشنه متوسط و اندازه پای خود بپوشید و از پوشیدن کفش های پاشنه بلند، تنگ و نامناسب خودداری کنید. 4- هنگام استراحت پاهایتان را بالا ببرید اگر مدت طولانی ای ایستاده اید، طی روز یا بعد از اتمام کار خود، پاهایتان را بالا نگه دارید تا گردش خون در پاها بهبود پیدا کند و پاها استراحت کنند. حتی زمان خواب می توانید کمی پاهایتان را بالاتر بگذارید. برداشتن فشار از روی پاها، از تجمع خ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید