هر روز!
هر روز!

12 تیر؛ روز بزرگداشت علامه امینی : 12 تیر؛ روز

12 تیر؛ روز بزرگداشت علامه امینی 
 : 12 تیر؛ روز

12 تیر؛ روز بزرگداشت علامه امینی
: 12 تیر؛ روز بزرگداشت علامه امینی
: 12 تیر؛ روز بزرگداشت علامه امینی
کتاب الغدیر، معروفترین اثر علامه امینی می باشد
 
به گزارش :  12 تیر ؛ روز بزرگداشت علامه امینی
12 تیر ماه روز بزرگداشت علامه امینی (ره) ، سالگرد عروج غمبار مردی است از تبار آفتاب. او که در طول عمر با برکت خویش در دفاع از ولایت امیر مومنان علی(ع) کوشید. او که پرنده عمر خویش را قربانی راه حقیقتی به وسعت غدیر و به بی کرانگی دریای ولایت علی (ع) نمود.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید