هر روز!
هر روز!

14 گام برای مهار چاقی 14 گام برای مهار چاقی

14 گام برای مهار چاقی 14 گام برای مهار چاقی

14 گام برای مهار چاقی
14 گام برای مهار چاقی : 14 گام برای مهار چاقی
: 14 گام برای مهار چاقی
: در زیر برخی رفتارها از دکتر محمدصادق کرمانی ذکر شده است که با رعایت آنها می توان به اندام متناسبی دست پیدا کرد: ۱- فقط در حالت نشسته و در یک مکان خاص غذا بخورید.  ۲- پس از اتمام غذا فورا میز غذا را ترک کنید. ۳- غذاخوردن را هم زمان با کار دیگر انجام ندهید. (کتاب خواندن و خوردن، تماشای تلویزیون و خوردن و ….) ۴- موادغذایی ناسالم خریداری نکنید (چیپس، نوشابه و شیرینی) ۵- موادغذایی را درجایی نگهداری کنید که جلوی دید نباشد. ۶- آهسته غذا بخورید. ۷- در صورت امکان فقط با چنگال غذا بخورید. ۸- چنگال یا قاشق خود را پس از در دهان گذاشتن هر لقمه در بشقاب بگذارید.
به گزارش : ۹- تا لقمه را نبلعیده اید چنگال یا قاشق را برندارید. ۱۰- هنگام چشیدن، غذا را قورت ندهید. ۱۱- از خوردن باقی مانده غذای فرزندان تان به بهانه جلوگیری از حیف ومیل شدن خودداری کنید. ۱۲- هنگام احساس گرسنگی غذاهای پرحجم و کم کالری بخورید. ۱۳- تمام غذایی را که می خواهید بخورید، در بشقاب خود بگذارید و هرگز دست به قابلمه یا بشقاب دیگران نزنید. ۱۴- پس از صرف غذا دندان های خود را مسواک بزنید.
دکتر محمدصادق کرمانی
زیبـــاشــو دات کام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید