hadi
گرفتارگرفتار
hadi

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ . . . . . . . .


ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ ﺗﻮ ﺗﻠﻪ :)))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﮐﺎﺵ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﻧﺒﻮﺩﯼ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻋﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﻋﻤﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﺳﺮﺩﻩ ﮐﺎﭘﺸﻨﻢ ﮐﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ﻣﻦ ﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪﻡ ﺁﺭﺯﻭﻭﻭﻭ ﺩﺍﺭﻡ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟؟؟؟
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﯽ؟؟؟ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ :))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻮﻧﺪﻩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﺮﻡ ﺣﻠﺰﻭﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﮐﻮﻻﮊﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﻓﺤﺶ ﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﺣﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﭼﻄﻮﺭﯼ؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﯾﻮﻫﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ
.
.
.
.
.
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻟﺬﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭﻡ
H.H

مشاهده همه ی 53 نظر