(♥‿♥ ) KiMia
(♥‿♥ ) KiMia

مـﮩــזּ نیســـت نوشتـﮧ هاﮮ درهـזּ و بـرهـזּ مـرا بخـوانـﮯ یـا

مـﮩــזּ نیســـت نوشتـﮧ هاﮮ درهـזּ و بـرهـזּ مـرا بخـوانـﮯ یـا نــــﮧ

مــטּ بـرای دل خستـــﮧ ام مـﮯ نـویســזּ...

میخـــواهـﮯ بخـــواטּ...

میخـــواهــﮯ نخـــواטּ...

فـــقــــــط خـواهـش میکنــזּ...

اگــــر خـوانـدﮮ.....

عـاشقـانــﮧ اזּ را تقــدیــזּ بـﮧ " او " نکــטּ

مــטּ ایـטּ ها را بـراﮮ " تـــو " نوشتـﮧ اזּ ...

نــــــﮧ بـراﮮ " او " ...

6qw15c052a6y47pv406b.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید