rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون خودمان نمی دانیم

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون 
خودمان نمی دانیم که با قلیون زندگی می خریم یا زندگی می سوزانیم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید